субота, 2 липня 2016 р.

КОДЕКС ЧЕСТІ КРИМЦІВ


в період тимчасової окупації Криму
1.Не займати посад в окупаційної влади.
2. Не вступати в організації колабораціоністів.
3. Не брати участь в організованих і дозволених окупаційною "владою" заходах, включаючи так звані "свята", для демонстрації "лояльності" окупантам.
4. Не приймати з рук окупантів ніяких "звань" і "нагород".
5. Не співпрацювати з російськими та місцевими пропагандистами ЗМІ РФ.
6.Огороджувати рідних і дітей від впливу пропаганди окупантів.
7.Сприяти поширенню в Криму інформації з українських і закордонних ЗМІ.
8.Не давати окупантам ніяких відомостей (показань) у відношенні громадян України які, можуть їм нашкодити.
9.Не брати участь в виконанні гімнів і церемоніях "шанування" символів окупаційної влади.
10.Не постачати продуктами і товарами, не чинити послуг армії і воєнізованим структурам окупантів.
11.Надавати посильну допомогу жертвам репресій та членам їх сімей.
12.Сприяти навчанню дітей в навчальних закладах України.
13.Любімі способами уникати незаконного "призову" в армію окупантів.
14.Надавати допомогу активістам і правозахисникам в зборі інформації в окупованому Криму для надання в українські та міжнародні організації.
15.ПІДТРИМУВАТИ УСІ ФОРМИ ненасильницького спротиву окупантам.
16. У всіх своїх помислах і справах високо нести ім'я, честь і гідність кримськотатарського і українського народу в їх прагненні справедливості і свободи.
**********************************
КОДЕКС ЧЕСТИ КРЫМЦЕВ
в период временной оккупации Крыма
1.Не занимать должностей в оккупационной власти .
2.Не вступать в организации коллаборационистов .
3.Не участвовать в организованных и разрешённых оккупационными "властями" мероприятиях , включая так называемые "праздники", для демонстрации "лояльности" оккупантам .
4.Не принимать из рук оккупантов никаких "званий" и "наград" .
5.Не сотрудничать с российскими и местными пропагандистами СМИ РФ.
6.Ограждать родных идетей от влияния пропаганды оккупантов .
7.Способствовать распространению в Крыму информации из украинских и иностранных СМИ .
8.Не давать оккупантам никаких сведений (показаний) в отношении граждан Украины которые , могут им навредить .
9.Не учавствовать в исполнении гимнов и церемониях "почитания" символов оккупационной власти .
10.Не снабжать продуктами и товарами , не оказывать услуг армии и военизированным структурам оккупантов .
11.Оказывать посильную помощь жертвам репрессий и членам их семей .
12.Способствоать обучению детей в учебных заведениях Украины
13.Любыми способами избегать незаконного "призыва" в армию оккупантов .
14.Помогать активистам и правозащитникам в сборе информации в оккупированном Крыму для предоставления в украинские и международные организации .
15.ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ ФОРМЫ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОККУПАНТАМ .
16. Во всех своих помыслах и делах высоко нести имя , честь и достоинство крымскотатарского и украинского народа в их стремлении справедливости и свободы

Немає коментарів:

Дописати коментар