субота, 21 вересня 2013 р.

«Могильовські татари» збунтувалися проти лінії Януковича?Емблема організації «Міллі Фірка»Емблема організації «Міллі Фірка»
Низка кримських громадських і політичних організацій – проти «передчасного» підписання угоди про асоціацію з ЄС. Цікаво, що із закликом не поспішати з підписанням цього важливого для України та її керівництва документа першими в автономії виступили не проросійські, а кримськотатарські організації. Набагато дивніше, що проти президентського курсу виступили ті, кого в місцевій пресі називають «могильовськими татарами» – представники кримськотатарських громадсько-політичних груп, які публічно і фактично підтримують уряд Анатолія Могильова та вважаються провладними і пропрезидентськими.
 

пʼятниця, 20 вересня 2013 р.

Народ вистачить спати , пора прокидатися!

Прошу звернути увагу на двоїстість у внутрішній політиці України щодо власних громадян ..
Чи не є секретом те обставина, що в правовій державі обов'язково визнання Конституції і статусу держави громадянами цієї держави ....
З цим неможливо вступити в суперечку ...
У свою чергу держава зобов'язана визнати права, свободи, інтереси своїх громадян, в тому числі на свою історію, на своє найменування, право на національну самосвідомість, право на ідентифікацію ...  
Те, чим зайняті "лідери" народу з числа Міллі Меджліс і Міллі Фірка, з "пристебнутим" наспіх Радою представників кримських татар при Президентові України, а так само проводиться державою політику щодо кримських татар, - категорично заперечує права, свободи, інтереси кримських татар ....
Їм (перерахованим сторонам "воюючим" проти кримських татар) всім зручно стандартне і фальшиве визначення дане нашому народу цією системою у формі "особи депортовані ..."
І їх це влаштовує за мзду яке їм платить система за зраду інтересів народу ...
І ми наближаємося до національної катастрофи кримських татар, так як все це навіюється нам з ранку до вечора і ми сприймаємо це як належне
Перерахована категорія осіб (виступаюча на боці держави проти прав, ІНТЕРС, свобод кримських татар) зайняті не відновленням прав кримських татар, а займається окозамилюванням - облаштуванням, розселенням "кочівників" - осіб депортованих за національною ознакою ...
Всі визнання на міжнародному рівні та інші легенди у відношенні так званих лідерів багатостраждального народу розбиваються в пух і прах від одного тільки згадки про Декларації ООН з прав корінних народів, або від згадки про встановлення реального статусу нашого народу ...
Народ вистачить спати , пора прокидатися ...

Прошу обратить внимание на двойственность во внутренней политике Украины в отношении собственных граждан..
Не является секретом то обстоятельство, что в правовом государстве обязательно признание Конституции и статуса государства гражданами этого государства....
С этим невозможно вступить в спор...
В свою очередь государство обязано признать права, свободы, интересы своих граждан, в том числе на свою историю, на свое наименование, право на национальное самосознание, право на идентификацию... 
То, чем заняты "лидеры" народа из числа Милли Меджлис и Милли Фирка, с "пристегнутым" наспех Советом представителей крымских татар при Президенте Украины, а так же проводимую государством политику в отношении крымских татар, - категорически отрицает права, свободы, интересы крымских татар....
Им (перечисленным сторонам "воюющим" против крымских татар) всем удобно стандартное и фальшивое определение данное нашему народу этой системой в форме "лица депортированные..."
И их это устраивает за мзду которое им платит система за предательство интересов народа...
И мы приближаемся к национальной катастрофе крымских татар, так как все это внушается нам с утра до вечера и мы воспринимаем это как должное
Перечисленная категория лиц (выступающая на стороне государства против прав, интерсов, свобод крымских татар) занята не восстановлением прав крымских татар, а занимается очковтирательством - обустройством, расселением "кочевников" - лиц депортированных по национальному признаку...
Все признания на международном уровне и прочие легенды в отношении так называемых лидеров многострадального народа разбиваются в пух и прах от одного только упоминания о Декларации ООН по правам коренных народов, либо от упоминания об установления реального статуса нашего народа...
Народ хватит спать, пора пробуждаться...

вівторок, 17 вересня 2013 р.

Уряд Азарова знайшов привід для виселення кримських татар

   Взагалі наведений нижче листок є прямим власноручним присудом для цього уряду за подальшу необустроєність кримських татар на Батьківщині.
   Цей лист є зізнанням влади у продовженні політики виселення кримських татар з власної землі.
    Коли були розпочаті процедури повернення кримських татар виселених та їх нащадків, всім були надані рівні права, але давати громадянство України їм там не дуже то і поспішали. Там де командують Дейчі та Партія Регіонів керована  ними, там готують знову цю землю під переселення євреїв?
  Якщо ні, то чому відмовляють кримським татарам у праві на життя у власній країні та власній землі і погрожують на додаток виселенням до Узбекистану, місця вигнання цілого народу?
    Коли раніше владу задовольняла надана місцевою владою у Сімферополі довідка про те, що ти є син або донька депортованого, чому зараз їх це не може задовольнити?
  Фактично в цьому листі визнано, що з 2004 по 2009 рік влада зробила злочин проти людини і чинила перепони у прийнятті ним громадянства України!P.S. Від постраждалого: " 13:33 пан Олег, это еще не все... паспорт прописанный в 1994 г. в Крыму, изъяли, прописку отменили..."